• +31 (0) 857 325 754
  • Schijndel, The Netherlands
  • Login

A64 Tire protectant

A64 će u potpunosti promijeniti način na koji gledate zaštitni premaz na gumama. A64 je premaz za gume na bazi akrila koja je na vodenoj bazi, neškodljiva, bez silikona i suši se na dodir za nekoliko minuta na sobnoj temperaturi. A64 stvara tvrdu, izdržljivu zaštituu na gumi, ali ostaje vrlo fleksibilna. Premaz odbija vodu, prljavštinu i onečišćenja i traje tjednima a ponekad mjesecim, u odnosu na uobičajeno premaze guma na bazi silikona. Razinu sjaja možete prilagoditi slojevima proizvoda dodatnim aplikacijama.

SDS SheetProduct Sheet