• +31 (0) 857 325 754
  • Schijndel, The Netherlands
  • Login

D21 Dezinficijens


D21 Dezinficijens je sredstvo za dezinfekciju površina i prostora na bazi mliječne kiseline.
Proizvod je pogodan za vozila, poslovne prostore (PT2) i prehrambenu industriju (PT4).
Sigurno je koristiti na većini materijala: plastika, presvlake, koža, metal, radne ploče, noževi
i daske za rezanje. Pogodan je i za protiv zamagljivanje u prostorima.

SDS SheetProduct Sheet